เทศบาลตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง : www.pamok.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 93 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 10 มิ.ย. 2567 ]7
2 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 10 [ 10 มิ.ย. 2567 ]2
3 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 9 [ 27 พ.ค. 2567 ]4
4 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 [ 23 พ.ค. 2567 ]11
5 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 [ 23 พ.ค. 2567 ]2
6 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 8 [ 30 เม.ย. 2567 ]9
7 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 7 [ 29 เม.ย. 2567 ]10
8 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 6 [ 22 มี.ค. 2567 ]12
9 ผลการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน [ 15 มี.ค. 2567 ]14
10 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 5 [ 14 มี.ค. 2567 ]11
11 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 3 [ 14 มี.ค. 2567 ]13
12 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 4 [ 6 มี.ค. 2567 ]18
13 ประกาศเทศบาลตำบลป่าโมก เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ปี พ.ศ.2567 ตามพระราชบัญญัติภาษีทีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 9 ก.พ. 2567 ]82
14 ประกาศเทศบาลตำบลป่าโมก เรื่อง เพิ่มเติมบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ปี พ.ศ.2567 [ 9 ก.พ. 2567 ]20
15 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 9 ก.พ. 2567 ]16
16 บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 9 ก.พ. 2567 ]17
17 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 3 [ 5 ก.พ. 2567 ]15
18 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 2 [ 25 ธ.ค. 2566 ]19
19 รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 18 ธ.ค. 2566 ]20
20 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1 [ 15 พ.ย. 2566 ]63
 
หน้า 1|2|3|4|5