เทศบาลตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง : www.pamok.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 57 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 11 [ 15 พ.ค. 2566 ]5
2 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 10 [ 10 พ.ค. 2566 ]5
3 การรับโอนข้าราชการส่วนท้องถิ่น มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา [ 9 พ.ค. 2566 ]9
4 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 9 [ 2 พ.ค. 2566 ]8
5 รายงานงบสถานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 11 เม.ย. 2566 ]8
6 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 8 [ 31 มี.ค. 2566 ]11
7 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 7 [ 28 มี.ค. 2566 ]8
8 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 6 [ 15 มี.ค. 2566 ]12
9 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 5 [ 10 มี.ค. 2566 ]12
10 ประกาศเทศบาลตำบลป่าโมก เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่(no gift policy) [ 1 มี.ค. 2566 ]8
11 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 4 [ 14 ก.พ. 2566 ]20
12 ประกาศเทศบาลตำบลป่าโมก เรื่อง การประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้(EIT) [ 26 ม.ค. 2566 ]25
13 ประกาศสำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1(ต.ค.-ธ.ค.65) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 16 ม.ค. 2566 ]24
14 รายงานงบแสดงสถานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 10 ม.ค. 2566 ]34
15 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เรื่องรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกกรณีพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันฯ เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ.2565 [ 9 ม.ค. 2566 ]45
16 ประกาศเทศบาลตำบลป่าโมก เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดเทศบาลที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ [ 22 ธ.ค. 2565 ]42
17 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 3 [ 19 ธ.ค. 2565 ]31
18 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2 [ 22 พ.ย. 2565 ]46
19 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 [ 10 พ.ย. 2565 ]53
20 ประกาศสำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 (ก.ค.65-ก.ย65) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 19 ต.ค. 2565 ]63
 
หน้า 1|2|3