เทศบาลตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง : www.pamok.go.th

 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 32 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2566 [ 19 เม.ย. 2566 ]50
2 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]35
3 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565 [ 31 มี.ค. 2566 ]41
4 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เรื่องรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกกรณีพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันฯ เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ.2565 [ 9 ม.ค. 2566 ]17
5 ประกาศเทศบาลตำบลป่าโมก เรื่อง การนำผลการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ประกอกบการพิจารณาตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 1 พ.ย. 2565 ]8
6 การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลัง [ 11 เม.ย. 2565 ]120
7 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร [ 11 เม.ย. 2565 ]178
8 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564 [ 10 ม.ค. 2565 ]129
9 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 7 ม.ค. 2565 ]142
10 แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 11 มิ.ย. 2564 ]249
11 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร [ 7 พ.ค. 2564 ]253
12 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคล [ 7 พ.ค. 2564 ]270
13 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวั [ 7 พ.ค. 2564 ]217
14 หลักเกณฑ์การกำหนดจำนวนครั้งของการลาฯ [ 7 พ.ค. 2564 ]249
15 ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือก บรรจุ การย้าย [ 7 พ.ค. 2564 ]260
16 มาตรฐานการสอบคัดเลือกผู้บริหาร [ 7 พ.ค. 2564 ]252
17 การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร(สายบริหาร) [ 7 พ.ค. 2564 ]247
18 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก [ 7 พ.ค. 2564 ]197
19 มาตรฐานหลักเกณฑ์การสอบแข่งขัน [ 7 พ.ค. 2564 ]249
20 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 7 พ.ค. 2564 ]244
 
หน้า 1|2