เทศบาลตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง : www.pamok.go.th

 
 
งานจัดเก็บรายได้
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 1 ก.ค. 2565 ]85
2 ประกาศ!!! นับถอยหลังหมดเขตชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 22 มิ.ย. 2565 ]133
3 การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้ายประจำปี 2565 [ 13 มิ.ย. 2565 ]103
4 แจ้งให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง อันต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565 มาตรวจสอบข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และชำระภาษี ต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่ [ 28 ม.ค. 2565 ]113
5 แจ้งให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้าย ยื่นแบบแสดงรายการ [ 28 ม.ค. 2565 ]104
6 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565 [ 10 ม.ค. 2565 ]109
7 เรื่องขอให้ตรวจสอบรายการ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 [ 25 พ.ย. 2564 ]155
8 ประชาสัมพันธ์ แจ้งผู้ค้างชำระภาษีประจำปี 2564 [ 1 ก.ย. 2564 ]149
9 ประชาสัมพันธ์ กำหนดการชำระภาษีประจำปี 2563 [ 2 ม.ค. 2563 ]147
10 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2562 [ 3 ม.ค. 2562 ]172
11 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2561 [ 1 ธ.ค. 2560 ]116
12 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2560 [ 4 ม.ค. 2560 ]158
13 คู่มือการยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2559 [ 4 ม.ค. 2559 ]154