เทศบาลตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง : www.pamok.go.th

 
 
ประมวลจริยธรรม
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประมวลจริยธรรม พนักงานส่วนท้องถิ่น [ 3 เม.ย. 2566 ]61
2 ประกาศเทศบาลตำบลป่าโมก เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 3 เม.ย. 2566 ]51
3 ประกาศเทศบาลตำบลป่าโมก เรื่องประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 3 เม.ย. 2566 ]49
4 ประกาศเทศบาลตำบลป่าโมก เรื่องประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 3 เม.ย. 2566 ]50
5 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 24 ก.พ. 2566 ]61
6 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 24 ก.พ. 2566 ]72
7 ประกาศเทศบาลตำบลป่าโมก เรื่อง ข้อกำหนดจริยธรรมพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลป่าโมก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 1 พ.ย. 2565 ]74
8 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง [ 31 ต.ค. 2565 ]57
9 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต [ 2 ส.ค. 2564 ]313
10 แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 11 มิ.ย. 2564 ]287
11 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร [ 7 พ.ค. 2564 ]286
12 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 7 พ.ค. 2564 ]302
13 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส [ 7 พ.ค. 2564 ]290
14 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ [ 1 เม.ย. 2564 ]1754
15 คู่มือและแนวทางปฏิบัติการบริหารจัดการข้อร้องเรียน [ 1 เม.ย. 2564 ]295
16 แนวทางปฏิบัติงาน เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/และร้องเรียนการุจริต [ 1 เม.ย. 2564 ]301
17 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส [ 1 เม.ย. 2564 ]247
18 ประกาศเทศบาลตำบลป่าโมก เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง [ 22 มิ.ย. 2563 ]312