เทศบาลตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง : www.pamok.go.th

 
 
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี
ข้อมูลทั้งหมด 29 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 21 มี.ค. 2567 ]24
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส ที่ 1 (ต.ค 65 - ธ.ค.65) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 23 ก.พ. 2567 ]13
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส ที่ 2 (ม.ค.66 - มี.ค. 66) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 23 ก.พ. 2567 ]12
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส ที่ 3 (เม.ย.66 - มิ.ย. 66) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 23 ก.พ. 2567 ]15
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส ที่ 4 (ก.ค.66 - ก.ย. 66) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 23 ก.พ. 2567 ]13
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส ที่ 1 (ต.ค.66 - ธ.ค.66) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 23 ก.พ. 2567 ]12
7 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 11 เม.ย. 2566 ]47
8 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี2564 [ 11 เม.ย. 2565 ]187
9 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือน กรกฏาคม ๒๕๖๔ ถึง กันยายน ๒๕๖๔) [ 5 ต.ค. 2564 ]138
10 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ธันวาคม ๒๕๖๒ [ 9 ม.ค. 2564 ]141
11 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือน กรกฏาคม ๒๕๖๓ ถึง เดือน กันยายน ๒๕๖๓) [ 9 ต.ค. 2563 ]145
12 ประกาศเทศบาลตำบลป่าโมก เรืื่้อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563) [ 20 ก.ค. 2563 ]140
13 ประกาศเทศบาลตำบลป่าโมก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่พักผู้โดยสารและแสดงสินค้าโอทอป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 12 พ.ค. 2563 ]150
14 ประกาศเทศบาลตำบลป่าโมก เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เืดือน มกราคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2563) [ 10 เม.ย. 2563 ]142
15 ประกาศเทศบาลตำบลป่าโมก เรืือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างขยายโรงอาหารโรงเรียนเทศบาลวัดอัมพวัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฺ [ 9 มี.ค. 2563 ]149
16 ประกาศเทสบาลตำบลป่าโมก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างขยายโรงอาหารโรงเรียนเทศบาลวัดแจ้ง [ 21 ก.พ. 2563 ]191
17 ประกาศเทศบาลตำบลป่าโมก เรืองประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างขยายโรงอาหารโรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดปาโมกข์ ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 7 ก.พ. 2563 ]199
18 ประกาศเทศบาลตำบลป่าโมก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าวัดอัมพวัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 28 มิ.ย. 2562 ]196
19 ประกาศเทศบาลตำบลป่าโมก เรื่่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักเชื่อมท่อระบายน้ำถนนเนตรสนั่นชิตไปทางทิศตะวันตก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 19 มี.ค. 2562 ]185
20 ประกาศเทศบาลตำบลป่าโมก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28 พ.ย. 2561 ]178
 
หน้า 1|2