เทศบาลตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง : www.pamok.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 72 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประกาศเทศบาลตำบลป่าโมก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนทางเข้าโครงการบ้านมั่นคง ผิวทาง ค.ส.ล.ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 10 ม.ค. 2561 ]120
42 ประกาศเทศบาลตำบลป่าโมก เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 8 ม.ค. 2561 ]163
43 ประกาศเทศบาลตำบลป่าโมก เรื่อง ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุวผิวทางแอสฟัทล์คอนกรีต ซอยเนตร์สนั่นชิต 1 [ 29 ธ.ค. 2560 ]134
44 ประกาศเทศบาลตำบลป่าโมก เรื่อง ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนทางเข้าโครงการบ้านมั่นคง ผิวทาง ค.ส.ล. [ 29 ธ.ค. 2560 ]179
45 ประกาศเทศบาลตำบลป่าโมก เรื่อง ประกาศราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณ์ [ 22 ธ.ค. 2560 ]162
46 เรื่อง ผลการพิจารณาการสอบราคาโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมซอยป่าโมกราษฏร์บำรุง 4/2 [ 15 มิ.ย. 2560 ]190
47 เรื่อง ผลการพิจารณาการสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนทางเชื่อมพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและสมเด็จพระเอกาทศรถ [ 15 มิ.ย. 2560 ]117
48 เรื่อง ผลการพิจารณาการสอบราคาโครงการก่อสร้างปรับปรุงทางสาธารณะจากถนนป่าโมกราษฏร์บำรุงผ่านบ้านนายสมทรง โกมุทมาส ถึงถนนคันคลองส่งน้ำชลประทาน [ 15 มิ.ย. 2560 ]162
49 เรื่อง ผลการพิจารณาการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ริมเขื่อนแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่วัดแสนสุขถึงโรงแร่ [ 15 มิ.ย. 2560 ]172
50 ประกาศเทศบาลตำบลป่าโมก เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่ดิน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 14 มิ.ย. 2560 ]172
51 ประกาศเทศบาลตำบลป่าโมก เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ [ 30 พ.ค. 2560 ]163
52 ประกาศเทศบาลตำบลป่าโมก เรื่อง ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง 7 โครงการ [ 4 พ.ค. 2560 ]127
53 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเอกชนกวาดถนน ทางเท้า ตลาดสด และพื้นที่อื่นในเขตเทศบาล [ 17 มี.ค. 2560 ]168
54 ประกาศสอบราคา จ้างเหมาเอกชนดำเินินการเก็บขนขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาล [ 17 มี.ค. 2560 ]169
55 ประกาศเทศบาลตำบลป่าโมก เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนน จำนวน 1 โครงการ [ 27 ก.พ. 2560 ]113
56 ประกาศเทศบาลตำบลป่าโมก เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จำนวน 4 โครงการ [ 17 ม.ค. 2560 ]143
57 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT [ 21 พ.ย. 2559 ]174
58 ประกาศเทศบาลตำบลป่าโมก เรื่อง ประกาศแผนจัดหาพัสดุประจำปี 2560 [ 7 ต.ค. 2559 ]162
59 ประกาศเทศบาลตำบลป่าโมก เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินการกวาดถนน ทางเท้า ตลาดสด และพื้นที่อื่น ในเขตเทศบาล [ 15 ก.ย. 2559 ]197
60 ประกาศเทศตำบลป่าโมก เรื่องสอบราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินการเก็บขนขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาล [ 15 ก.ย. 2559 ]173
 
|1|2หน้า 3|4