เทศบาลตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง : www.pamok.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศเทศบาลตำบลป่าโมก เรื่องการขายพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยการเจรจาตกลงราคาพัสดุครุภัณฑฺ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพประจำปี 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศเทศบาลตำบลป่าโมก เรื่องการขายพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยการเจรจาตกลงราคาพัสดุครุภัณฑฺ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพประจำปี 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 ก.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ทต.ป่าโมก