เทศบาลตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง : www.pamok.go.th

 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

   
 
  นายนิยุตชัย มหาพรหม  
  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
 
 
 
  นางพัชรินทร์ สงเคราะห์มิตร
 
  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข  
     
นางสาวกิติยา  ยินดีชัย
นางประภาพรรณ กลีบกลาง นางสาวพิมพ์พร  นิสะโสกะ
 นักวิชาการสุขาภิบาลปฎิบัติการ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฎิบัติงาน