เทศบาลตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง : www.pamok.go.th

 
 
 


โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2567


เทศบาลตำบลป่าโมก ได้กำหนดจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 ในวันเสาร์ ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2567 ณ บริเวณหน้าสถานีขนส่งป่าโมก ตั้งแต่เวลา 15.00 น. มุ่งหน้าสู่วัดป่าโมกวรวิหาร โดยมีขบวนอันเชิญหลวงพ่อโตจำลอง, ขบวนแห่ผ้าห่มหลวงพ่อโต, ขบวนรถพระประพรมน้ำพระพุทธมนต์, ขบวนรถราศีสงกรานต์ ขบวนแห่ของชุมชนและโรงเรียนในสังกัดเทศบาล วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นสืบไป

2024-06-25
2024-05-14
2024-05-13
2024-05-09
2024-05-03
2024-04-29
2024-04-26
2024-04-25
2024-04-23
2024-04-22