เทศบาลตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง : www.pamok.go.th

 
 
 


กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ทำความสะอาดถนนในพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี


วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2566  เวลา 08.00 น.
เทศบาลตำบลป่าโมก นำโดยนายสุรพร  สรณารักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าโมก คณะผู้บริหาร, พนักงานเทศบาลตำบลป่าโมก พร้อมประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ทำความสะอาดถนนในพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โดยจัดขึ้นในวันอาทิตย์ ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2566 นี้ ผ่านถนนหมายเลข 33 ระหว่างพื้นที่เขตติดต่ออำเภอผักไห่ และถนนหมายเลข 309 ถึงเขตติดต่ออำเภอบางบาล รวมระยะทางประมาณ 14 กม.
โดยมีนายอำเภอป่าโมก, หน่วยราชการ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนต่างๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

2023-05-03
2023-04-13
2023-03-30
2023-02-16
2023-01-18
2023-01-16
2023-01-14
2023-01-01
2022-12-09
2022-12-05