เทศบาลตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง : www.pamok.go.th

 
 
 


กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ทำความสะอาดถนนในพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี


วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2566  เวลา 08.00 น.
เทศบาลตำบลป่าโมก นำโดยนายสุรพร  สรณารักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าโมก คณะผู้บริหาร, พนักงานเทศบาลตำบลป่าโมก พร้อมประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ทำความสะอาดถนนในพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โดยจัดขึ้นในวันอาทิตย์ ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2566 นี้ ผ่านถนนหมายเลข 33 ระหว่างพื้นที่เขตติดต่ออำเภอผักไห่ และถนนหมายเลข 309 ถึงเขตติดต่ออำเภอบางบาล รวมระยะทางประมาณ 14 กม.
โดยมีนายอำเภอป่าโมก, หน่วยราชการ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนต่างๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

2024-05-14
2024-05-13
2024-05-09
2024-05-03
2024-04-29
2024-04-26
2024-04-25
2024-04-23
2024-04-22
2024-04-13