เทศบาลตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง : www.pamok.go.th

 
 
 


โครงการประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2566


เทศบาลตำบลป่าโมก ได้จัดกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อสืบสานประเพณีไทยให้คงอยู่ต่อไป  ณ บริเวณ บขส ตลาดป่าโมก ถึง วัดป่าโมกวรวิหาร ในวันที่  ๑๓  เมษายน  ๒๕๖๖ เป็นประจำทุกปี

2023-05-03
2023-04-13
2023-03-30
2023-02-16
2023-01-18
2023-01-16
2023-01-14
2023-01-01
2022-12-09
2022-12-05