เทศบาลตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง : www.pamok.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมอาชีพกลุ่มสตรี ประจำปี 2567


วันอังคาร ที่ 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลป่าโมก นำโดย นายสุรพร สรณารักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าโมก มีนโยบายสร้างอาชีพ เพิ่มองค์ความรู้ด้านการประกอบอาชีพ ให้ประชาชนในชุมชนมีอาชีพ เพิ่มรายได้ จึงมอบหมายฝ่ายสวัสดิการสังคม จัดทำโครงการฝึกอบรมอาชีพกลุ่มสตรี ประจำปี 2567 หลักสูตรการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (ผงแป้งกล้วยน้ำว้าและโดนัทจิ่๋วจากแป้งกล้วยน้ำว้า) ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มสตรีเกิดทักษะ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อไป

2024-06-25
2024-05-14
2024-05-13
2024-05-09
2024-05-03
2024-04-29
2024-04-26
2024-04-25
2024-04-23
2024-04-22