เทศบาลตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง : www.pamok.go.th

 
 
 


กิจกรรม วันครบรอบวันก่อตั้งสถานธนานุบาล เทศบาลตำบลป่าโมก


วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567 ท่านนายกสุรพร สรณารักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าโมก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เทศบาล และเจ้าหน้าที่ของสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลป่าโมก ร่วมงานวันครบรอบวันก่อตั้งสถานธนานุบาล เทศบาลตำบลป่าโมก และได้มอบข้าวสารให้กับผู้มารับบริการ

2024-06-25
2024-05-14
2024-05-13
2024-05-09
2024-05-03
2024-04-29
2024-04-26
2024-04-25
2024-04-23
2024-04-22