เทศบาลตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง : www.pamok.go.th

 
 
 


โครงการเมืองสะอาด น่าอยู่ อย่างยั่งยืน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567 เวลา 07.00 น. เทศบาลตำบลป่าโมก โดยท่านนายกสุรพร สรณารักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าโมก กำหนดจัดโครงการรักษ์แม่น้ำเจ้าพระยา ภายใต้โครงการเมืองสะอาด น่าอยู่ อย่างยั่งยืน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2567 และเป็นการบำรุงรักษาแม่น้ำเจ้าพระยาของเรา ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู พนักงานเทศบาล คณะกรรมการชุมชน อถล. อสม. โดยมีนายรักศักดิ์ เทียนไชย นายอำเภอป่าโมก เป็นประธานในพิธี

2024-06-25
2024-05-14
2024-05-13
2024-05-09
2024-05-03
2024-04-29
2024-04-26
2024-04-25
2024-04-23
2024-04-22