เทศบาลตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง : www.pamok.go.th

 
 
 


วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2567


25 เมษายน 2567 เวลา 7.20 น. ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช วัดป่าโมก วรวิหาร อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง นายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานจัดกิจกรรม เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2567 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่าทอง หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอ่างทอง นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมพิธี

2024-06-25
2024-05-14
2024-05-13
2024-05-09
2024-05-03
2024-04-29
2024-04-26
2024-04-25
2024-04-23
2024-04-22