เทศบาลตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง : www.pamok.go.th

 
 
 


กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด Big cleaning day


วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เทศบาลตำบลป่าโมก โดยนายสุรพร สรณารักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าโมก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ได้ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด เก็บขยะ และตัดกิ่งไม้ บริเวณลานอนุสาวรีย์พระนเรศวรมหาราช วัดป่าโมกวรวิหาร อำเภอป่าโมก เพื่อเตรียมสถานที่ในการจัดงานรำลึกพระนเรศวรมหาราชประจำปี 2567

2024-06-25
2024-05-14
2024-05-13
2024-05-09
2024-05-03
2024-04-29
2024-04-26
2024-04-25
2024-04-23
2024-04-22