เทศบาลตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง : www.pamok.go.th

 
 
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 30 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ผลการจัดซื่้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567(ต.ค.66-ก.พ.67) [ 15 มี.ค. 2567 ]14
2 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 11 เม.ย. 2566 ]52
3 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 11 เม.ย. 2566 ]53
4 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 11 เม.ย. 2566 ]50
5 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 11 เม.ย. 2566 ]46
6 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 11 เม.ย. 2566 ]49
7 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 11 เม.ย. 2566 ]51
8 ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564 ปีงบประมาณ 2565 [ 11 เม.ย. 2566 ]44
9 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 11 เม.ย. 2566 ]45
10 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 11 เม.ย. 2566 ]48
11 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 11 เม.ย. 2566 ]52
12 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 11 เม.ย. 2566 ]45
13 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 11 เม.ย. 2566 ]51
14 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 11 เม.ย. 2566 ]45
15 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 11 เม.ย. 2566 ]43
16 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 11 เม.ย. 2566 ]46
17 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 11 เม.ย. 2566 ]45
18 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 11 เม.ย. 2566 ]45
19 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 11 เม.ย. 2566 ]44
20 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี2565 [ 11 เม.ย. 2566 ]60
 
หน้า 1|2