เทศบาลตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง : www.pamok.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 11 มิ.ย. 2564 ]9
2 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร [ 7 พ.ค. 2564 ]10
3 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคล [ 7 พ.ค. 2564 ]10
4 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวั [ 7 พ.ค. 2564 ]10
5 หลักเกณฑ์การกำหนดจำนวนครั้งของการลาฯ [ 7 พ.ค. 2564 ]8
6 ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือก บรรจุ การย้าย [ 7 พ.ค. 2564 ]9
7 มาตรฐานการสอบคัดเลือกผู้บริหาร [ 7 พ.ค. 2564 ]9
8 การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร(สายบริหาร) [ 7 พ.ค. 2564 ]10
9 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก [ 7 พ.ค. 2564 ]9
10 มาตรฐานหลักเกณฑ์การสอบแข่งขัน [ 7 พ.ค. 2564 ]9
 
หน้า 1|2|3