วันที่
ชื่อเรื่อง
31  พ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข(วัดแจ้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  พ.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้างงานกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2566
จ้างเหมาตรวจเช็คและล้างเครื่องปรับอากาศสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2566
ซื้อโครงการจัดซิื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำประปาเทศบาลตำบลป่าโมก บริเวณทางหลวงหมายเลข 309 ตอนบางเสด็จ-แยกที่ดิน (กม.42+700-46+400) ด้านซ้ายทาง และทางหลวงหมายเลข 33 ตอนนาคู-ป่าโมก (กม.36+000-กม.36+470) ด้านซ้ายทางและขวาทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26  พ.ค. 2566
โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักบริเวณหลังเขื่อนป้องกันน้ำท่วมจากบ้าน พล.ต.ท.โกวิท ภักดีภูมิ ถึงถนนเทศบาล 5