เทศบาลตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง : www.pamok.go.th
 
 
เรื่องอื่น
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 21 มิ.ย. 2564 ]9
2 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 7 พ.ค. 2564 ]9
3 แนวทางปฏิบัติงาน เรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 7 พ.ค. 2564 ]9
4 คู่มือและแนวทางปฏิบัติการบริหารจัดการข้อร้องเรียน [ 7 พ.ค. 2564 ]10
5 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ [ 7 พ.ค. 2564 ]10
6 รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต [ 1 เม.ย. 2564 ]9
7 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต [ 2 มิ.ย. 2563 ]9
8 แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ [ 26 มิ.ย. 2562 ]9
9 การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต [ 2 พ.ย. 2561 ]10
10 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี พ.ศ.2562-2564 [ 12 มิ.ย. 2561 ]9
 
หน้า 1|2