เทศบาลตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง : www.pamok.go.th
 
 
การควบคุมภายใน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต [ 7 พ.ค. 2564 ]10
2 คำสั่งควบคุมภายในกองการศึกษา [ 1 มิ.ย. 2563 ]11
3 คำสั่งควบคุมภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 1 มิ.ย. 2563 ]13
4 คำสั่งควบคุมภายในกองคลัง [ 1 มิ.ย. 2563 ]14
5 ควบคุมภายในสำนักปลัดฯ [ 1 มิ.ย. 2563 ]10
6 ควบคุมภายในกองช่าง [ 1 มิ.ย. 2563 ]10
7 รายงานการติดตามประเมินผล ควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ.2562 [ 1 มิ.ย. 2563 ]12