เทศบาลตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง : www.pamok.go.th
 
 
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการจัดซ์้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 มิ.ย. 2564 ]21
2 ประกาศเทศบาลตำบลป่าโมก เืรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเืลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม ๒๕๖๔ ถึง มีนาคม ๒๕๖๔) [ 26 เม.ย. 2564 ]43
3 ประกาศเทศบาลตำบลป่าโมก เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เืดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563) [ 23 เม.ย. 2564 ]44
4 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติกาารจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 1 ต.ค. 2561 ]281