เทศบาลตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างท่อง
  เทศบาลตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างท่อง